Otwieramy okno na innowacje

Poszukujemy, badamy, edukujemy i wdrażamy nowe rozwiązania technologiczne. 

 WaySun Foundation

 powstała z myślą o wspieraniu rozwoju gospodarczego jak i przedsiębiorczości.
Oczywiście brzmi to bardzo górnolotnie, ale naprawdę pomagamy jak tylko potrafimy 
- kontaktami, wiedzą i doświadczeniem, aby nasi Partnerzy mogli jak najwięcej na tym skorzystać

Nasze wartości

 W swojej pracy kierujemy się wartościami i nie są to puste słowa - jeżeli ktoś oczekuje od nas pomocy biznesowej czy też zwyczajnie ludzkiej to jej udzielamy. Ważne jest dla nas, aby każdy kto z nami współpracuje czuł się doceniany i traktowany z szacunkiem. 
Bo tylko takie nastawienie powoduje, że współpraca ma po prostu sens 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
I ZAUFANIE

Zaufanie jest drogocenną wartością, 
które powoduje, że współpraca staje się 
łatwiejsza i bez barier 

PROSTOTA

Najprostsze rozwiązanie jest najlepsze 

PASJA I ZABAWA

Z tego co robimy czerpiemy radość i powstaje pasja 

INNOWACJA I JAKOŚĆ

Ważne, żeby cały czas być innowacyjnym 
i utrzymywać jakość w każdym aspekcie swoich działań 

Jakie rozwiązania proponujemy?


China & Polska & GCC 
Business Link

Tworzymy rozwiązania dla lepszej współpracy pomiędzy rynkami: 
chińskim, polskim i Zatoki Arabskiej 

Rozwiązania energetyczne

To tutaj koncentrujemy nasze siły, czas i środki, aby poszukiwać nowych rozwiązań, badać je 
i testować a następnie je komercjalizować

Do tej pory, przetesowaliśmy i wdrożyliśmy następujące rozwiązania:

  1. mikrofalowniki dla instalacji fotowoltaicznych;
  2. magazyny energii m.in. dla istniejących instalacji fotowoltaicznych opartych o mikrofalowniki;
  3. systemy HMS i HEMS
  4. systemów produkcji, magazynowania i ładowania wodoru

>>> Strona Po Prostu Słońce <<<Nowe technologie

Wspieramy projekty technologiczne i produkcyjne 
w oparciu o możliwości rynku chińskiego 

>6,4k
instalacji fotowoltaicznych 
w pełnym monitoringu
>34k
sprzedanych urządzeń
1.031​
współpracujących instalatorów
4​
współpracujące 
uczelnie wyższe i techniczne

Projekt ZEA

WaySun Foundation uczestniczy w projekcie „ZEA - Wsparcie Eksportu dla członków Klastra LTPP na rynku Emiratów Arabskich", dofinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, nr projektu POIR.02.03.02-22-0001/19.

Wartość projektu 11 120 740,10 zł. Wysokość dofinansowania 6 571 160,76 zł.

Projekt jest realizowany w latach 2019 - 2021 przez Klaster Logistyczno-Transportowy "Północ - Południe" - organizację zrzeszającą przedsiębiorców, naukowców oraz samorządy lokalne, posiadającą status Kluczowego Klastra Krajowego.

Celem projektu jest promocja eksportu firm zrzeszonych w Klastrze LTPP na rynku Emiratów Arabskich.

Odkryj więcej