Dziękujemy!


Twoja wiadomość została do nas przesłana

Odpowiemy ci wkrótce.


Adres rejestrowy:
ul. Starodworska 1, 80-137 Gdańsk, Polska
NIP: PL583 33 70 373
REGON: 3843817860000000
KRS: 0000800502 ,VII Wydział Gospodarczy KRS Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Magazyn:
Langowski Logistics (CFS) Magazyn Gdańsk
ul. Kontenerowa 21, 80-601 Gdańsk, Polska